Już w latach 70. władze miasta Szczecin zamierzały połączyć jego lewo- i prawobrzeżne tereny. Najpierw połączenie miało powstać dzięki budowie metra lub szybkiej kolejki, jednak z czasem zdecydowano, że miasto połączy sieć szybkich tramwajów.

Celem inwestycji jest ułatwienie transportu publicznego, wyeliminowanie części linii autobusowych, a dzięki temu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska w Szczecinie.

W roku 1985 powstała ostateczna koncepcja na temat SST, natomiast w roku 1999 wyznaczono trasę, którą tramwaje miały pokonywać. Następnie przystąpiono do realizacji tych planów: otworzono Most Pionierów Miasta Szczecina, zbudowano dojazdowe wiadukty, a także wystąpiono o dofinansowanie kosztownego projektu do Unii Europejskiej.

Bezkolizyjna wobec istniejącego układu drogowego trasa ma mieć długość 6,5 km – na tej długości ma znajdować się 8 przystanków.

Stworzenie połączenia między prawo- i lewobrzeżem miasta jest bardzo ważne, ponieważ na prawym brzegu znajdują się osiedla zamieszkałe przez około 80 000 osób, które aby dostać się do administracyjnego centrum Szczecina muszą korzystać z miejskich linii autobusowych. Powstanie SST znacznie usprawniłoby to połączenie, szczególnie jeśli chodzi o jego szybkość.

Obecnie na terenie Szczecina sieć tramwajowa znajduje się jedynie w części lewobrzeżnej, kończąc się na pętli Basen Górniczy. Szczeciński Szybki Tramwaj ma być przedłużeniem owej sieci komunikacyjnej.

Realizację projektu podzielono na dwa etapy: 1) przebudowa istniejących obiektów od pętli „Basen Górniczy” w kierunku ul Batalionów Chłopskich, budowa tymczasowej pętli pośredniej „Turkusowa”, 2) budowa trasy od pętli „Turkusowa” do końcowej pętli „Kijewo”, a także budowa wiaduktów, kładek dla pieszych, itp. Zakończenie pierwszego etapu prac władze miasta przewidują na lata 2010-2013.

Realizacja obu części projektu wiąże się z wysokimi kosztami – około 700 mln złotych – dlatego tak ważne jest uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, które pokryłoby 50% wszystkich kosztów (drugie 50% zobowiązały się pokryć władze miasta Szczecin).